Niewinnie straceni zamordowani, zamęczeni, zmarli w więzieniach i aresztach śledczych Warszawy 1945-56

W maju 1989r. w Centralnym Zarządzie Zakładów Karnych Ministerstwa Sprawiedliwości utworzono specjalny zespól do opracowania listy straconych w więzieniach PRL w latach 1944-56. Zespól sporządzał listę na podstawie akt straconych z archiwów więziennych, kartotek skazanych i tymczasowo aresztowanych oraz tzw. ksiąg śmierci. Wszystkie te dokumenty posiadają luki: „księgi śmierci” dotyczą jedynie lat 1944-48, kartoteki pomijają wiele nazwisk, archiwa więzienne, np. Mokotowa dotyczą jedynie lat po1950roku, wcześniejsze przekazano Komendzie Wojewódzkiej MO w Warszawie i dotąd ich nie odnaleziono. Archiwa są wiec przetrzebione i trudno dziś ocenić na ile w wyniku niewątpliwie świadomego działania, na ile zaś w efekcie zamętu powodowanego zmieniającymi się i nie zawsze przestrzeganymi decyzjami dotyczącymi zasad ich przechowywania.
Sporządzona na podstawie tych nie pełnych dokumentów lista straconych w więzieniach PRL w latach 1944-56 obejmuje 2810 nazwisk więźniów. Publikował ja tygodnik „Wokanda” (na początku lat 90), a część dotyczącą wiezienia mokotowskiego (283 nazwiska) przedstawiła Małgorzata Szejnert w książce „Sród żywych duchów”.

Potrzeba stworzenia zaczątku takiej listy już teraz wiąże się ze sprawa pomnika niewinnie straconych i zamordowanych w okresie 1945-56 w więzieniach i aresztach śledczych stolicy.

Nie wiadomo na razie jak długa będzie ta lista. w wiezieniu mokotowskim w latach 1945-56 zmarło ponad 1000 osób, tylko w 1945 roku odnotowano 650 zgonów .

Na liście znaleźli się ci których dotyczył terror . To słowo zostało użyte świadomie, gdyż w wyniszczonej wojna i okupacja Polsce w latach 1944-56, jak ostrożnie szacują historycy, represjonowano, tzn. wywieziono w głąb ZSRR, skazano na kary długoletniego wiezienia, zabito bez sadu, zamordowano w śledztwie i więzieniach, a wreszcie skazano na kary śmierci i kary te w większości wykonano, łącznie około 250 000 osób. Terror dotyczył opozycji – kontynuatorów oporu poakowskiego – członków autentycznych i domniemanych konspiracyjnych organizacji niepodległościowych: NOW, WiN, NSZ i innych prezentowanych ówczesnej opinii jako członków „reakcyjnych band podziemnych „. Terror dotyczył wsi, gdzie dobrych gospodarzy określanych mianem „kułaków”, młodzieży skazywanej bez politycznych przyczyn, a wreszcie oficerów i żołnierzy Wojska Polskiego, a także Milicji Obywatelskiej, którym zarzucano wyimaginowane spiski szpiegostwa i inne przestępstwa ten sposób na podstawie fałszywych czy tortura wymuszonych zeznań w tzw. procesach odpryskowych Sztabu Generalnego skazano na śmierć 40 wyższych oficerów WP i 20 z nich stracono. Skazano na śmierć żołnierzy AK, których najpierw przymusowo wcielano do ludowego wojska, a potem oskarżając o akowska działalność zmuszano do dezercji.

Był to terror nieznany w historii Polski.

Na liście straconych, zakatowanych i zmarłych w więzieniach znajdziemy nazwiska twórców niepodległości Polski w 1918roku, uczestników wojny polsko – bolszewickiej1920 roku, bohaterskich obrońców ojczyzny we wrześniu 1939 roku, członków konspiracyjnych organizacji walczących z Niemcami, harcerzy „Szarych Szeregów”, a także tych, którzy nie godząc się z powojennym podziałem Europy walczyli o pełna niepodległość Polski. Wśród nazwisk na liście jest wiele takich, którzy, jak gen. bryg. Emil Fieldorf „Nil”, rtm. Witold Pilecki uznany przez historyków za jednego z części najodważniejszych ludzi okupowanej Europy, nieustraszony Jan Rodowicz „Anoda”, dowódca Wileńskiego Okręgu AK „gen. Wilk” Aleksander Krzyżanowski czy czwórka cichociemnych wracają do księgi narodowej pamięci, do podręczników historii.

Lista niewinnie straconych, zamordowanych, zamęczenych, zmarłych w więzieniach i aresztach śledczych Warszawy w latach 1945-56:

 1. Adamecki Bernard płk WP, 12.7.1897-7.8.1952 strac.Mokotów
 2. Alchimowicz Wacław kpt ,WiN,  1914-1948 strac. Mokotów
 3. Antczak Feliks, SP 2.1.1945 strac. Praga
 4. Baczak Waldemar,WiN, 15.11.1922-1927
 5. Bahyrycz Józef sierż.WP, 29.6 1925-5.3. 1925 strac. Mokotów
 6. Bańczyk Piotr, 4.7.1906-21.10.1952
 7. Barbasiewicz Zdzisław ppłk WP, 21.11.1909-10.1.1952 strac.Mokotów
 8. Bartkowski Edward, 5.11.1924-1946, strac. Praga
 9. Batory Józef kpt., WiN, 20.2.1914-1.3.1951 strac. Mokotów
 10. Bejt Tadeusz, 20.5.1923-11.2.1949 strac. Mokotów
 11. Bernatowicz Zbigniew, WiN, 14.2.1924-27.1.1949 strac. Mokotów
 12. Bielski płk WP, samob. w GZI
 13. Bielski Jan, 27.4.1924-25.1.1952 strac.Mokotów
 14. Bikulicz Witold, 9.1.1927 (1929)-5.3.1952 strac.Mokotów
 15. Błaszczyński Antoni kpt., WiN, 22.7.1903-30.9.1951 strac. Mokotów
 16. Błażej Franciszek kpt., WiN, 27.10.1907-1.3.1951 strac.Mokotów
 17. Boguszewski Józef, 2.12.1916-1.12.1951 strac. Mokotów
 18. Borowski Henryk, AK, 13.9.1913-8.2.1951 strac. Mokotów
 19. Broniarski Stefan, NSZ, 17.8.1916-18.1.1951 strac. Mokotów
 20. Broński Jerzy, płk WP, 30.8.1906-14.12.1948 strac. Mokotów
 21. Bukowski Edmund, AK, 11.4.1918-14.4.1950 strac. Mokotów
 22. Chajęcki Bronisław, AK, 15.12.1902-5.1.1953 strac. Mokotów
 23. Chmiel Karol por. WiN, 17.4.1911-1.3.1951 strac. Mokotów
 24. Chojnacki por. AK strac. 1946 Mokotów
 25. Chudowolski Eugeniusz, 20.3.1925-24.10.1951 strac. Mokotów
 26. Ciepliński Łukasz ppłk WiN, 26.11.1913-1.3.1951 strac.Mokotów
 27. Cieśla Tadeusz, 31.1919-9.7.1952 strac. Mokotów
 28. Cieślak Ryszard, 16.5.1926-13.5.1953 strac.Mokotów
 29. Czaykowski Andrzej, cc PSZ, 7.2.1912-10.10.1953 strac. Mokotów
 30. Czeredys Jan mjr WP, 15.10.191214.12.1948 strac.Mokotów
 31. Czerwiakowski Julian, 12.12.1911-5.1.1953 strac. Mokotów
 32. Częściak Bolesław, 1.6.1924-10.7.1951 strac. Mokotów
 33. Dekutowski Hieronim, mjr cc, WiN, 24.9.1918-7.3.1949 strac. Mokotów
 34. Derkus Stanisław 1.5.1925-20.9.1951 strac. Mokotów
 35. Długołęcki Ignacy, 1928-5.3.1949 strac. Mokotów
 36. Długołęcki Stefan mjr WP, 21.7.1906-14.12.1948 strac. Mokotów
 37. Długosz Edward, 25.9.1918-24.3.1952 strac. Mokotów
 38. Doboszyński Adam, SN, 11.1.1904-29.8.1949 strac. Mokotów
 39. Doliwa – Dobrowolski Grzegorz mjr, 9.6.1898-12.1.1952 strac. Mokotów
 40. Dominik Bolesław, NSZ, 24.9.1918-16.2.1946 strac. Praga
 41. Dubielak Władysław, 20.7.1924-27.10.1952 strac. Mokotów
 42. Dybowski Konrad, 24.8.1919-31.7.1947 strac. Mokotów
 43. Dybowski Władysław rtm, 17.5.1892-31.7.1947 strac. Mokotów
 44. Dyjak Józef, 1925-12.5.1948 strac. Mokotów
 45. Dziewa Edward, 17.9.1925-24.10.1951 strac. Mokotów
 46. Dziońsko Tadeusz, 27.10.1928-13.1.1953 strac. Mokotów
 47. Dziubecki Leon, SN, 8.1.1904-24.6.1948 zm. Mokotów
 48. Ejme Zbigniew, 3.5.1912-5.11953 strac. Mokotów
 49. Falkus Eugeniusz, 6.12.1931-24.3.1952 strac. Mokotów
 50. Farbotnik Jan, 12.3.1919-7.4.1953 strac. Mokotów
 51. Fieldorf August Emil , gen. bryg. AK, 20.3.1895-24.2.1953 strac. Mokotów
 52. Fróg Gracjan, kpt. AK, 8.12.1911-11.5.1951 strac. Mokotów
 53. Gajdek Adam, WiN, 7.4.1915-14.1.1949 strac. Mokotów
 54. Gałązka Czesław, NSZ – 14.5.1945 strac. Mokotów
 55. Gągowski Mieczysław, SN, 1.1.1922-24.10.1952 strac. Mokotów
 56. Gąsiorowski Kazimierz, ppłk AK, 1903-12.2.1952 zm. Mokotów
 57. Głowacki Stefan 1903-13.6.1946 strac. Mokotów
 58. Głuchowski Tadeusz, 22.10.1923-24.3.1952 strac. Mokotów
 59. Godziszewski – strac. Praga
 60. Gosik Henryk, 23.11.1923-20.9.1951 strac. Mokotów
 61. Górski Stefan, cc AK, 27.4.1922-27.9.1948 strac. Mokotów
 62. Grabarz Edward, NSZ, 16.1.1925-5.12.1946 strac. Praga
 63. Granica Bronisław, 25.10.1919-1946 strac. Praga
 64. Grewling Telesfor, szer. WP, 24.7.1932-27.9.1952 strac. Mokotów
 65. Grieger Paweł, 14.9.1914-5.3.1952 strac. Mokotów
 66. Grocholski Ksawery, WiN – 1946 strac. Mokotów (?)
 67. Groński Roman, WiN, 28.2.1926-7.3.1949 strac. Mokotów
 68. Grzybowski Marian, prof. – 1949 zamord. Mokotów
 69. Gumowski Józef, mjr AK, 15.3.1916-23.10.1952 strac. Mokotów
 70. Hajdukiewicz Lech, ZGSN, zamord. Mokotów
 71. Herman Franciszek Kwiryn, gen.bryg. WP, 30.10.1904-21.12.1952 zm. Mokotów
 72. Idzikowski Napoleon, 11.8.1924-23.11.1955 strac. Mokotów
 73. Jabłoński Emil,21.7.1895-28.3.1949 strac. Mokotów
 74. Jabłoński  Karol, mjr WP, 5.11.1903-9.3.1953 zm. Mokotów
 75. Jakimiuk Zygmunt, NSZ, 15.11.1915-5.12.1946 strac. Praga
 76. Januszewski Witold, 1924-21.3.1946 strac Praga
 77. Jaroszyński Roman , NSZ, 1916-1946 strac Praga
 78. Jętkiewicz Jerzy Tomasz, Ak, 22.9.1925-30.3.1953 strac. Mokotów
 79. Jungrav Józef Maksymilian płkpilot WP, 25.3.1897-7.8.1952 strac. Mokotów
 80. Kaczmarczyk Stanisław , NSZ, 1922-1946 strac. Praga
 81. Kaczmarek Marian , 7.10.1904-7.4.1953 strac. Mokotów
 82. Kaczyński Zygmunt ks., 1894-13.5.1953 zm. Mokotów
 83. Kaim Jan, NSZ, 17.2.(9).1912-18.7.1949 strac. Mokotów
 84. Kania Augustyn, NZW, 22.8.1919-9.2.1954 strac. Mokotów
 85. Karwowski Stanisław, NSZ, 20.9.1918-26.2.1946 strac. Praga
 86. Kasznica Stanisław, ppłk NSZ, 25.3.(7).1908-12.5.1948 strac. Mokotów
 87. Kawalec Mieczysław mjr WiN, 5.7.1916-1.3.1951 strac. Mokotów
 88. Kęska Zygmunt, WiN, -3.4.1946 strac Praga
 89. Kita Aleksander, ppłk WP, 12.12.1912-3.12.1952 strac. Mokotów
 90. Klama Franciszek, NSZ, 14.11.1922 (1924)-26.2.1946 strac Praga
 91. Klempel Zdzisław, DRnK, zmarł w więzieniu
 92. Klukowski Tadeusz 15.5.1931-16.6.1953 strac. Mokotów
 93. Kmiołek (Kniołek) Jan, NSZ, 22.2.1919-7.8.1952 strac. Mokotów
 94. Kociszewski Konstanty, ROAK, 22.5.1905-15.8.1946 strac. Praga
 95. Koj Jan, 15.5.1925-5.3.1952 strac. Mokotów
 96. Komorowski Wiktor,29.11.1926-5.8.1954 strac. Mokotów
 97. Kontrym Bolesław, cc AK, 27.8.1898-2.1.1953 strac. Mokotów
 98. Korwel Wacław, 2.7.1914-24.3.1952 strac. Mokotów
 99. Kościółek Tadeusz, 4.5.1932-30.3.1953 strac. Mokotów
 100. Kowalczyk Tadeusz, 20.12.1929-13.5.1953 strac. Mokotów
 101. Kozubski Ryszard, 31.3.1929-24.3.1952 strac. Mokotów
 102. Kuczyński Wiktor, 21.12.1903-14.2.1950 strac. Mokotów
 103. Kurpiński Jerzy ps. „Ponury” AK, strac. 1945 lub 1946
 104. Kuzko Jan, szer. WP, 21.11.1929-23.4.1953 strac. Mokotów
 105. Krawczykowski Franciszek, NSZ, 29.9.1906-1.7.1952 strac. Mokotów
 106. Krzyżanowski Aleksander, płk Ak, 18.2.1895-29.9.1951 zm. Mokotów
 107. Kwiatkowski Władysław , 30.6.1921-20.9.1951 strac. Mokotów
 108. Lazarowicz Adam , mjr WiN, 14.10.1902-1.3.1951 strac. Mokotów
 109. Leśnikowski Tadeusz, AK, 10.12.1916-5.5.1950 strac. Mokotów
 110. Lercel Zygmunt, ppor. AK, 2.5.1921-1.6.1950 strac. Mokotów
 111. Lewszewski Jerzy, 22.11.1913-2.8.1955 strac. Mokotów
 112. Lisiecki Władysław, 5.1.1919-24.10.1952 strac. Mokotów
 113. Łabędzki Julian, SN, 20.5.1921-27.6.1951 strac. Mokotów
 114. Łukasik Stanisław, WiN, 2.8.1918-7.3.1949 strac. Mokotów
 115. Łukaszewicz Józef, 1929-14.5.1949 strac. Mokotów
 116. Łuszczyński Kazimierz, NSZ, 1922-1946 strac. Praga
 117. Łutczak Mikołaj, 15.11.1921 (1924)-6.2.1951 strac. Mokotów
 118. Machalla Zefiryn, mjr WP, 1.8.1915-10.1.1952 strac. Mokotów
 119. Majewski Stefan, NZW, 27.1.1910-18.1.1951 strac. Mokotów
 120. Marcinkowski Józef, AK, 14.2.1900-2.4.1952 strac. Mokotów
 121. Markosik Edward, 1930-14.5.1949 strac. w Warszawie
 122. Marszałek Rudolf ks., 29.7(8).1911-10.3.1948 strac. Mokotów
 123. Marszewski Włodzimierz, SN, 19.1.1891-10.3.1948 strac. Mokotów
 124. Matecki Edwin, NZW, 15.9.1916-6.10.1946 strac. Praga
 125. Mellenthin Walter, 24.10.1914-16.6.1953 strac. Mokotów
 126. Menczak August, płk pilot WP, 7.8.1894-7.8.1952 strac. Mokotów
 127. Miatkowski Jerzy, WiN, 8.6.1923-7.3.1949 strac. Mokotów
 128. Miączyński Włodzimierz, 20.3.1923-5.12.1951 strac. Mokotów
 129. Michalski Franciszek, 12.12.1908-8.12.1953 strac. Mokotów
 130. Michałowski Feliks, płk WP, 2.9.1907-26.5.1953 strac. Mokotów
 131. Michowski Stanisław, ppłk WP, 5.11.1900-7.8.1952 strac. Mokotów
 132. Mierzejewski Szczepan, AK, zm. w szpitalu więz.
 133. Mierzwa Jan, NZW, 16.1.1862-1946 strac. Mokotów
 134. Mierzwiński Stanisław,WiN, 5.1.1922-18.2.1949 strac. Mokotów
 135. Mieszkowski Stanisław kmdr MW,6.6.1903-16.12.1952 strac. Mokotów
 136. Minakowski  Władysław, ppłk pilot WP, 13.5.1902-7.8.1952 strac. Mokotów
 137. Minkiewicz Lucjan, AK, 13.12.1918-8.2.1951 strac. Mokotów
 138. Mirecki Adam, SN, 4.1.1909-24.10.1952 strac. Mokotów
 139. Mittlender-Dąbrowa Stanisław, 3.3.1897-12.5.1953 zm. Mokotów
 140. Morawiec Jan, NZW, 25.3.1915-15.1.1948 strac. Mokotów
 141. Morawski Wincenty, 22.1.1931-16.4.1951 strac. Mokotów
 142. Mroczkowski Tadeusz, AK, 6.8.1924-9.11.1946
 143. Neuman Lech, NSZ, 7.2.1908-12.5.1948 strac. Mokotów
 144. Niedziałkowski Tadeusz, 17.12.1924-1946(?)
 145. Nowaczyk Stefan, ppor. NZW, 4.12.1919-29.3.1946 strac. Praga
 146. Oborski Mieczysław, płk WP, 2.2.1900-6.2.1953 strac. Mokotów
 147. O’brien de Laccy Hugo kpt. lotn.
 148. Ojrzyński Zygmunt, 11.10.1903-2.1.1953 strac. Mokotów
 149. Okiński Stanisław,NSZ, 18.11.1923-7.6.1952 strac. Mokotów
 150. Olechowicz Antoni, ppłk AK, 13.6.1905-8.2.1951 strac. Mokotów
 151. Olszewski Bohdan, por. NSZ, 1917-18.5.1946 strac. Praga
 152. Orlik Marian, płk WP,  9.5.1916-3.2.1953 strac. Mokotów
 153. Oryl Seweryn, 10.2.1921-29.3.1950 strac. Mokotów
 154. Ostrowski Stefan „Szczygieł”, 1917-14.5.1945 strac. Praga
 155. Pałys Paweł 1896-12.1.1953 zm. Mokotów
 156. Panek Bolesław, 13.5.1923-1946
 157. Pasiuk (Paszczuk) Wincenty, NZW, 15.11.1926-5.12.1946 strac Praga
 158. Pawliszewski Edmund, ps. „Sas”, 1922-31.10.1945 zamord. w śledztwie
 159. Pawłowski Henryk Roman, AK, 9.8.1925-3.2.1949
 160. Pelak Tadeusz,WiN, 1.10.1922-7.3.1949 strac. Mokotów
 161. Piesiewicz Jan, „Sas”, 1902-1.2.1952 zm. Mokotów
 162. Pietrkiewicz Bogusław, 16.2.1930-13.5.1953 strac. Mokotów
 163. Pietrusiński Stefan, kpr. WP, 2.9.1929-15.4.1953 strac. Mokotów
 164. Pilecki Witold, rtm, 13.5.1901-25.5.1948 strac. Mokotów
 165. Pisula, płk WP, zamord. Praga
 166. Płoński Wacław , 1.1.1924-1946 strac Praga
 167. Polesiński Tadeusz, AK, 14.12.1918-1946
 168. Przybylski Tadeusz, 10.5.1920-1.12.1951 strac. Mokotów
 169. Przybyłowski Jan, NZW, 27.11.1917-18.1.1951 strac. Mokotów
 170. Przybyszewski Zbigniew,kmdr por. MW, 22.9.1907-16.12.1952 strac. Mokotów
 171. Pytko Edward, ppor. pilot WP, 14.9.1929-29.8.1952 strac. Mokotów
 172. Rajchel Leon, 9.3.1929-4.3.1954 strac. Mokotów
 173. Rakoczy Karol, 5.6.1928-29.1950 strac. Mokotów
 174. Rode Aleksander, płk WP, 10.12.1909-26.5.1953 strac. Mokotów
 175. Rodowicz Jan, AK, 7.3.1923-7.1.1949 zamord. Mokotów
 176. Rogala Wacław , NSZ, 20.8.1925-26.2.1946 strac Praga
 177. Roguliński Zygmunt, NSZ, 1886-1946
 178. Romer Zbigniew , ppor., SN, 2.2.1917-11.7.1952 strac. Mokotów
 179. Rosochacki Edmund, AK, 27.9.1920-23.10.1952 strac. Mokotów
 180. Roszkowski Lechosław por. NZW, 17.3.1910-15.1.1948 strac. Mokotów
 181. Rutkowski Leopold, DRnK, zamord. w śledztwie
 182. Rypson Roman, ppłk WP, 16.2.1899-28.4.1953 strac. w śledztwie
 183. Rzepka Józef, kpt. WiN, 12.12.1913-1.3.1951 strac. Mokotów
 184. Samsel Kazimierz, 5.7.1947 (?) zm. w więzieniu
 185. Sekuła (Sekita) Czesław 1926-14.5.1945 strac. Praga
 186. Sęk Karol, NSZ, 21.10.1893-7.6.1952 strac. Mokotów
 187. Siwiec Antoni,28.5.1907-17.6.1952 strac. Mokotów
 188. Skrzydlewski Józef, ppłk dypl.?
 189. Skrzyszowski Stefan, 27.12.1911-15.5.1953 strac. Mokotów
 190. Sokołowski Zygmunt, ppłk WP, 20.4.1908-29.8.1953 strac. Mokotów
 191. Sosnowski Dionizy, 15.8.1929-15.5.1953 strac. Mokotów
 192. Stankiewicz Stanisław, AK, 1903-1947 zamord. w śledztwie
 193. Stępnowski Władysław, 10.3.1904-13.1.1950 strac. Mokotów
 194. Stolarski Jerzy Tadeusz,1921-3.3.1950 zm. Mokotów
 195. Stroiński Feliks, WP, 20.11.1899-28.12.1948 strac. Mokotów
 196. Stryjewski Wiktor, NZW, 1.9.1916-18.1.1951 strac. Mokotów
 197. Szendzielarz Zygmunt, mjr AK, 12.2.1910-8.2.1951 strac. Mokotów
 198. Sztompke Feliks, strac. 1952 Mokotów
 199. Szymanowski Zygmunt, AK, 15.8.1910-31.5.1950 strac. Mokotów
 200. Szymczak Marian, 5.9.1920-2.8.1955 strac. Mokotów
 201. Ścibor Szczepan, płk pilot obs. WP, 13.12.1903-7.8.1952 strac. Mokotów
 202. Śliwiński Leszek, 1.2.1931-13.5.1953 strac. Mokotów
 203. Śliwiński Władysław, 3.3.1921-15.2.1951 strac. Mokotów
 204. Świder Ludwik, 2.8.1893-19.12.1952 strac. Mokotów
 205. Tobiasz Stanisław, 1948, zm. Mokotów
 206. Tabisz Stanisław, mjr, PSL, 22.9.1888-5.2.1948 strac. Mokotów
 207. Tomaszewski Stefan, NSZ, 2.9.1897-1.7.1952 strac. Mokotów
 208. Tomaszewski Aleksander, AK, 12.12.1922-28.8.1948 strac. Mokotów
 209. Trzcińska Helena, 1909-10.4.1947, zm. Mokotów
 210. Tudruj Edmund, WiN, 22.10.1923-7.3.1949 strac. Mokotów
 211. Tutkaj Zygmunt, AK, 22.11.1911-lipiec 1945
 212. Ulanowski Władysław,1921-1946
 213. Urbański Zygmunt, NSZ, 16.1.1919-26.2.1946 strac. Praga
 214. Walicki Wacław, AK, 11.10.1903-22.12.1949 strac. Mokotów
 215. Wardak Jan, „Złośnik”, 10.7.1916-14.5.1945 strac. Praga
 216. Wasilewski Arkadiusz, WiN, 4.1.1925-7.3.1949 strac. Mokotów
 217. Wasiutyński Bolesław, 29.4.1898-31.8.1951 strac. Mokotów
 218. Wereszczyński Antoni, płk WP, zamord. w GZI 4.9.1953
 219. Widelski Ryszard, WiN, 19.8.1913-28.1.1949 strac. Mokotów
 220. Wierusz-Kowalski, , mjr WP, samob. w GZI
 221. Wierzbicki Jerzy, NSZ, 8.11.1925-18.1.1951 strac. Mokotów
 222. Wlekliński Andrzej, 1922-25.9.1948 strac. Mokotów
 223. Wolanin Zygmunt, NZW, 1915-1946
 224. Wolnicki Wacław, AK – strac. w Warszawie
 225. Wołyniec Józef, 26.6.1917-1.7.1949 strac. Mokotów
 226. Woszczyński Zygmunt, 6.9.1926-23.5.1953 strac. Mokotów
 227. Wyszomirski Jan, UBK, 1913-29.1.1945 strac. Praga
 228. Wyżykiewicz Franciszek, 16.8.1923-21.10.1946 strac. Praga
 229. Wzorek Aleksander, szer. LWP, 23.2.1929-19.11.1951 strac. Mokotów
 230. Zakrzewski Edmund, ROAK, 14.9.1909-15.8.1946 strac. Praga
 231. Zakulski Jerzy, 28.8.1911-31.7.1947 strac. Mokotów
 232. Zalewski Stanisław, 1913-30.10.1947 zamord. w śledztwie Mokotów
 233. Załęski Lucjan, ppłk, zamord. w GZI w 1948r.
 234. Zawadziński Tadeusz, kpt. NZW, 10.1.1913-15.1.1948 strac. Mokotów
 235. Zerbst Benno, mjr WP, 15.11.1923-21.8.1953 strac. Mokotów
 236. Ziemba Czesław, 14.9.1924-15.7.1948 strac. Mokotów
 237. Żabicki Stanisław, 28.11.1925-31.8.1953 strac. Mokotów
 238. Żurowska Helena, 24.6.1905-21.9.1949 strac. Mokotów
 239. Żwirek Władysław, 1911-1946
READ  Jak Czesi zmieniali granice Polski

Przeczytaj też...

1 Response

 1. eminow pisze:

  Mam poważne wątpliwości czy wśród wymienioncyh anzwisk powinien pojawić się ppor. Zygmunt Lercel w stopniu oficerskim AK, którą rozbijał po zakończeniu II wojny światowje jako agent Informacji Wojskowej o pesudonimie m.in. „Z-24”. Juuż w trakcie okupacji zaczął współpracować z Niemcami… Polecam publikację naukową Jerzego Bednarka, Zygmunt Lercel (1921-1950) Agnet Głównego Zarządu Informacji Wojska Polskiego, który został ostatecznie rozstrzelany przez samych komunistów (za dużo wiedział) i w ten sposób trafił na „Łączkę”.
  Powstał nawet na ten temat film: http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?film=1238514

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *