Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada

Narodowe Święto Niepodległości – jest to polskie święto rangi państwowej, obchodzone każdego roku dnia 11 listopada,

„dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego”

którą to niepodległość Polska odzyskała w roku 1918, po 123 latach od rozbiorów dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję. Ustanowione zostało w ostatnich latach II Rzeczpospolitej, przywrócone ponownie w roku 1989. Jest to dzień wolny od pracy.

Święto Niepodległości Polski

Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym i wybór 11 listopada jest dość arbitralny. Uzasadnieniem może być zbiegnięcie się wydarzeń w Polsce z końcem I wojny światowej na świecie (tego samego dnia miała miejsce kapitulacja Niemiec na froncie zachodnim).

 • 5 listopada 1916 – wydanie aktu gwarantującego powstanie Królestwa Polskiego, w bliżej nieokreślonych jeszcze granicach.
 • 14 stycznia 1917 – rozpoczęcie działalności przez Tymczasową Radę Stanu.
 • 12 września 1917 – przejęcie obowiązków głowy państwa przez Radę Regencyjną.
 • 7 października 1918 – ogłoszenie niepodległości Polski przez Radę Regencyjną.
 • 25 października 1918 – powołanie rządu Józefa Świeżyńskiego.
 • z 6 na 7 listopada 1918 – powstanie w Lublinie Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej z Ignacym Daszyńskim na czele.
 • 10 listopada 1918 – przyjazd Józefa Piłsudskiego do Warszawy.
 • 11 listopada 1918
  • przekazanie przez Radę Regencyjną władzy wojskowej (będącej częścią zwierzchniej władzy państwowej) Józefowi Piłsudskiemu. Piłsudski zostaje Naczelnym Dowódcą Wojsk Polskich.
  • po pertraktacjach Piłsudskiego z Centralną Radą Żołnierską wojska niemieckie zaczęły wycofywać się z Królestwa Polskiego.
  • rozbrojenie w nocy niemieckiego garnizonu stacjonującego w Warszawie.
  • objęcie nadburmistrzostwa miasta Poznania przez Polaka, Jarogniewa Drwęskiego.
 • 12 listopada 1918 – Rada Regencyjna powierza Józefowi Piłsudskiemu misję stworzenia rządu narodowego.
 • 14 listopada 1918 – rozwiązanie się Rady Regencyjnej i przekazanie zwierzchniej władzy państwowej w ręce Józefa Piłsudskiego. Piłsudski zostaje głową państwa (na razie bez formalnego określenia nazwy urzędu).
 • 15 listopada 1918 – Nr 204 „Monitora Polskiego” otrzymuje podtytuł „Dziennik Urzędowy Republiki Polskiej”. Zmiana nazwy państwa polskiego z „Królestwa Polskiego” na „Republika Polska”.
 • 17 listopada 1918 – Józef Piłsudski mianuje Jędrzeja Moraczewskiego prezydentem ministrów Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej.
 • 19 listopada 1918 – wojska niemieckie zakończyły wycofywanie się z Królestwa Polskiego.
 • 22 listopada 1918 – podpisanie dekretu o podstawach ustrojowych państwa polskiego. Józef Piłsudski obejmuje urząd Tymczasowego Naczelnika Państwa.
 • 27 grudnia 1918 – wybuch powstania wielkopolskiego w Poznaniu.
READ  Modernizacja zabezpieczeń polskich banknotów

Dzień 11 listopada ustanowiono Świętem Niepodległości dopiero ustawą z 23 kwietnia 1937 (Dz. U. z 1937 r. Nr 33, poz. 255), czyli prawie 20 lat po odzyskaniu niepodległości.

Do czasu wybuchu II wojny światowej święto obchodzono tylko dwa razy – w roku 1937 i 1938.

W latach 1939–1944 – podczas okupacji hitlerowskiej oficjalne lub jawne świętowanie, podobnie jak i każde inne przejawy polskości, było niemożliwe.

W roku 1945 władze komunistyczne świętem państwowym uczyniły dzień 22 lipca – datę podpisania Manifestu PKWN, jako Narodowe Święto Odrodzenia Polski.

W czasach komunizmu wielokrotnie organizowane w całym kraju przez opozycję manifestacje patriotyczne były tego dnia brutalnie tłumione przez oddziały ZOMO, a ich uczestnicy aresztowani przez Służbę Bezpieczeństwa.

Święto obchodzone 11 listopada zostało przywrócone przez Sejm PRL-u IX kadencji ustawą z 15 lutego 1989 (Dz.U. PRL 1989, nr 6, poz. 34), lecz pod nieco zmienioną nazwą: Narodowe Święto Niepodległości.

Dzień ten jest dniem całkowicie wolnym od pracy. Główne obchody, z udziałem najwyższych władz państwowych, odbywają się w Warszawie na placu Józefa Piłsudskiego, przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

Przeczytaj też...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *