Dziedzictwo Polski

Słowo dziedzictwo jest stosunkowo ogólnikowe i odnosi się do wielu spraw. W podstawowym znaczeniu jest to ogół wartości, majątkowych i niemajątkowych, odziedziczonych po przodkach i poprzednich pokoleniach.

polska-dziedzictwo

Najbliższym w znaczeniu rozwinięciem dziedzictwa jest kultura, a więc dziedzictwo kulturowe, które przekazywane jest w Polsce i zagranicami naszego kraju, przez Polaków swoim potomkom w najróżniejszych postaciach.

W definicji są to zasoby rzeczy ruchomych i nieruchomych wraz ze związanymi z nimi wartościami duchowymi, zjawiskami historycznymi i obyczajowymi, uznawany za godny ochrony prawnej dla dobra społeczeństwa i jego rozwoju oraz przekazania następnym pokoleniom z uwagi na zrozumiałe i akceptowane wartości historyczne, patriotyczne, religijne, naukowe i artystyczne, mające znaczenie dla tożsamości i ciągłości rozwoju politycznego, społecznego i kulturalnego, dowodzenia prawd i upamiętniania wydarzeń historycznych, kultywowania poczucia piękna i wspólnoty cywilizacyjnej.

Warto i tym pamiętać i pielęgnować, wręcz troszczyć się o dziedzictwo polskie, nasze narodowe, gdyż jest ono dosadnym świadectwem o nas samych.

READ  Kraj mojej matki, film

Przeczytaj też...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *