Polska

Polska jest ojczyzną Polaków. Chrzest przyjęła w roku 966 naszej ery i od tamtego czasu oficjalnie istnieje jako państwo. Sam naród polski wywodzi się z jeszcze wcześniejszych lat.

Polska, oficjalnie Rzeczpospolita Polska – państwo położone w Europie Środkowej nad Morzem Bałtyckim. Graniczy z Niemcami (na zachodzie), Czechami i Słowacją (na południu), Ukrainą i Białorusią (na wschodzie), na północnym wschodzie z Litwą oraz na północy z Rosją (obwód kaliningradzki). Ponadto polska granica wyłącznej strefy ekonomicznej na Bałtyku graniczy ze strefami Danii i Szwecji.

Pod względem powierzchni zajmuje 68. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Pod względem zaludnienia zajmuje 34. miejsce na świecie. Kraj jest podzielony na 16 województw, które dzielą się na powiaty, te zaś na gminy.

Za umowną datę założenia państwa polskiego jest często przyjmowany rok 966, kiedy władca Mieszko I przyjął chrześcijaństwo. Polska stała się królestwem w roku 1025, a w 1569 zawiązała unię z Litwą. Przez większą część swojej historii Rzeczpospolita Polska była państwem niepodległym, wieloetnicznym i wielowyznaniowym.

Państwo istniało do roku 1795, kiedy terytorium zostało podzielone pomiędzy trzech zaborców: Królestwo Prus, Imperium Rosyjskie i Austrię (tzw. rozbiory Polski). Polska odzyskała niepodległość w 1918 po pierwszej wojnie światowej. Podczas II wojny światowej kraj był okupowany przez III Rzeszę i ZSRR. Liczbę ofiar wojny szacuje się na ponad 6 milionów obywateli Polski. Po wojnie Polska stała się republiką socjalistyczną uzależnioną od ZSRR. W 1989 nastąpiła zmiana ustroju politycznego na demokrację parlamentarną i powrót do gospodarki rynkowej.

Polska jest członkiem m.in. Unii Europejskiej, NATO, ONZ, OECD, WTO.

Obecne terytorium Rzeczpospolitej Polski i podział na województwa:
Mapka Polski Jest to teraźniejsza mapa Polski, na przestrzeni wieków wielokrotnie się zmieniała, a takowy kształt obrała dopiero po 1945 roku. Również widoczny tutaj podział na województwa jest stosunkowo nowym pomysłem i został wprowadzony dopiero pod koniec XX wieku.

Flaga i godło Rzeczpospolitej Polski:
Flaga Polski

Godło Polski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *